De fleste skriver indhold for at opnå placeringer på Google.

Der er også rigtig mange som skriver dette indhold uden, at opnå placeringer på Google.

Men det er faktisk ikke svært at opnå placeringer igennem tekst!

Det kræver faktisk kun at du kender hensigten på søgningen!

I denne artikler fremviser jeg præcis, hvordan du nemt og hurtigt kan finde ud af hvad hensigten er bagved de enkelte søgeord. Strategien vil ikke drastisk ændre din måde at skrive indhold/ SEO tekster på, men blot finjustere for et bedre resultat.

Taktikken kan nemt udføres af enten SEO specialisten eller tekstforfatteren, uden at skulle tage mere end 10-15 min. pr. påbegyndt tekst.

Dette er et eksempel på en situation, hvor en ny tekst fik hjemmesiden til at falde fra side 2 til side 3. Efterfølgende blev der arbejdet med hensigten bagved søgeordet (hensigten bagved en gruppering af af søgeord) og teksten blev omskrevet på baggrund af information omkring hensigten bagved søgeordet.

Dette har tidligere givet grobund for, at affiliate hjemmesider kunne tjene en skilling, da hurtigt begyndte at tænke mere omkring hensigten bagved det enkelte søgeord.

Men det er muligt for alle at forstå hensigten bagved de enkelte søgeord, og herved skrive de tekster / SEO tekster som faktisk opnår placeringer.

Forstå hensigten bagved et søgeord

Herunder vil du finde et udsnit af de bedste tips til, at forstå hensigten bagved det enkelte søgeord og/eller gruppe af søgeord. Som med meget andet, så skal du dog ikke begrænse dig af datakilder.

#1: Hvor mange klikker

Igennem et tool som f.eks. Ahrefs har du mulighed for at tjekke, hvor stor en del af den totale trafikmængde, som faktisk klikker på et søgeresultatet.

I første omgang vil informationen være relevant for at bedømme, hvorvidt dette søgeord faktisk er relevant at benytte.

I næste omgang kan informationen give dig nogle vigtige indikationer omkring adfærden. Overvej eksempelvis hvorfor der er en høj mængde der ikke klikker? Er der noget galt med den eksisterende resultatliste? kan du gøre det bedre?

Hvis procentdelen der klikker er lav, kan det eksempelvis begrundes med, at folk ikke bliver tilfredsstillet af søgningen og bliver ”tvunget” ud i mere long tail søgninger. I sådanne tilfælde kan det være en fordel ligeså at påbegynde et større fokus på long tail fremfor det forudindtaget primære søgeord.

#2: organisk vs. paid

Det vil ligeså være af værdifuld information at vide, hvor stor en del af den totale volumen som faktisk tilfalder de organiske resultater.

Det er af værdifuld information i at vide, hvor mange der vælger paid fremfor organisk. Det kan være med til at fremvise en grundlæggende overordnet adfærd indenfor det pågældende søgeord eller gruppering af søgeord.

Grundlæggende skal man ikke blot gå efter søgeord med høj organisk klik, men overveje de grundlæggende bevæggrunde der ligger bagved. Er resultatlisten tilfredsstillende? Er der fokus på CTA i fremviste informationer? Er der fokus på USP’er? Hvilket stadie i købsprocessen er de søgende? hvor involveret i købet er de søgende?

#3: Forstå alderen

Igennem informationer omkring den præcise aldersfordeling i de søgeord, eller grupperinger af søgeord, som du agter at jagte, kan du komme langt med dine SEO tekster.  

Disse informationer vil være yderst værdifulde for enhver tekstforfatter, og vil altid kunne give et bedre afsæt ift. at forstå brugeren og dennes hensigter med søgningen. StoryBase er et af de tools som kan give dig disse informationer.

Enhver tekstforfatter ved at der vil være tydelige forskelle i teksterne, alt efter hvilken generation man henvender sig til – dvs. er der tale om Millennials, Generation X eller Baby Boomers.

Du kan ligeså krydstjekke dette med dine eksisterende besøgende (igennem Google Analytics). For enten at validere hvorvidt resultatet er korrekt eller udpege, hvis flere generationer er tilgængelige, hvilke du særligt skal have fokus på.

#4: Forstå køn

Igennem StoryBase har du ligeså muligheden for, at få information omkring fordelingen imellem køn. Du kan herved forholdsvist hurtigt få et indblik i, på ét søgeord eller en gruppe af søgeord, hvordan fordelingen er imellem mænd og kvinder.

At vide præcis at der er 72.58% mænd der søger på dit valgte søgeord, giver et stort indblik i, hvordan tekstforfatteren skal skrive SEO teksten. Selvom det ofte kan give sig selv, så er det langt fra altid tilfældet.

Herudover kan du igen nemt benytte dine egne datakilder til at validere hvorvidt det er mænd eller kvinder, der skal være fokus på, alt efter en betragtning af livstidsværdien el.lign.

#5: Hvor søger folk fra

Igennem Keyword Planner fra Google Ads får vi nogle meget værdifulde oplysninger omkring enheder. Herfra kan du på det enkelte søgeord få fremvist præcist, hvor meget af den totale volumen der sker på henholdsvis mobil, tablet eller desktop.

Diverse adfærdsstudier har selvfølgelig flere gange fremvist, at vi agerer forskelligt alt efter hvilket device vi gør brug af. Både pga. de restriktioner det enkelte device har men ligeså grundet situationen vi ofte anvender disse i.

Tag en beslutning omkring hvilke af brugeren du agter at henvende dig til, og producer dit indhold til disse. Valider evt. med tidligere salgsdata.

#6: Information vs. køb

En af de vigtigste informationer omkring søgningen er, hvorvidt der er tale om en købs- eller informationsorienteret søgning. Det kan vi ikke med 100% vished få fremvist, men vi kan gøre brug af Google til at få en forståelse herfor.

Vi ved allerede at Google gør brug af den adfærdsdata brugerne fremviser, når de bruger søgemaskinen, til, at sammensætte resultatlisten og løbende justeringer. Derfor kan vi direkte fra Google få en viden omkring, hvad det er folk efterspørger med det pågældende søgeord.

Er der f.eks. 3 informative resultater og 7 købsresultater, så kunne en betragtning være at 70% at de søgende er købsorienteret. Dette er dog ikke en valid testet teori men blot en hypotese blandt SEO eksperter, herunder mig selv.  

#7: Alternative søgninger

I bunden af Google, efter en søgning er fortaget, vil du blive præsenteret for en række søgeord under titlen ’Searches related to..’. Dette er en række søgeord som Google mener relaterer sig til det søgeord, som du har præsenteret Google for.

Igen vil data formentlig være baseret på den adfærd, som Google har adgang til. Herved kan det give dig et indblik i; søgeord du ligeså kan have fokus på, men endnu vigtigere, agere som endnu en kilde til at forstå hensigten bagved hvert enkelt søgeord.

Eksempelvis vil du ved søgningen græsslåmaskine få fremvist en række søgeord, hvoraf to af disse omfatter ”test”. Der er således tale om 25% af disse søgeord som er informative. Dette tilknytter sig ligeså også nært til mængden af kliks på den faktiske resultatliste (jf. tip 1).

#8: Brug Google generelt

Google har højst sandsynligvis mere adfærdsdata end vi tror. Og det er herved antageligt, at de ved meget præcist, hvad folk søger efter, bare på baggrund af denne adfærdsdata.

Brug derfor denne vide til at se på hele top 10 i Google, hvorfor har Google valgt at sammensætte det sådan? Giver det dig nogen indikator omkring, hvad Google ved omkring hensigten med søgeordet?

Afsluttende bemærkninger

Udover at forstå hensigten bagved et søgeord, så vil det ligeså være relevante at udføre en søgeordsanalyse for at sikre sig, at man har de rigtige søgeord tilknyttet den endelige tekst.  

Benyt herefter alle de fremsatte tips i dette blogindlæg til, at forstå hensigten bagved hvert enkelte søgeord du ønsker at inddrage.  

Betegnelsen ”SEO tekster” er benyttet enkelte steder i denne artikel, selvom dette ofte har en negativ association, da dette er hvad folk faktisk benytter i dagligdagssprog når de omtaler tekster som skal rangere på Google. Men det handler grundlæggende om at skrive tekster til brugeren og ikke Google.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *