Ønsker du at påbegynde arbejdet med SEO for din hjemmeside?

Således du får endnu flere besøgende i butikken – som leder til endnu mere omsætning?

.. Men er du ikke sikker på hvilken SEO ekspert eller SEO bureau du skal vælge?

I denne artikel fremviser jeg dig, hvordan du kvalificeret udvælger den rette SEO ekspert imellem de kandidater du har til rådighed.

Jeg giver dig 7 insider tips til at vælge den rette SEO ekspert. Efter at have brugt mange år i branchen med udførelsen af SEO for Danmarks største B2B/B2C hjemmesider, har jeg meget viden at videregive.

Et rigtigt match imellem SEO ekspert og virksomhed, er ofte lig med et langt bedre resultat igennem trafik og omsætning.

Nicolaj Vinter

Insider tips til at vælge en SEO ekspert

Når det kommer til at finde de(n) rette person(er) til at udføre SEO for dig, så kan man foretage sig en kvalificerede udvælgelse eller blot tag én i mængden.

Den kvalificerede udvælgelse vil selvfølgelig være at foretrække, men dog også den mest tidskrævende. Et rigtigt match imellem SEO ekspert og virksomhed, er dog ofte lig med et bedre resultat når arbejdet påbegyndes.

Tip #1: Bed om en for-/performanceanalyse

Inden et eventuelt samarbejde påbegyndes, kan du nemt vurdere det faglige niveau ved, at bede om en indledende SEO analyse af din hjemmeside. Denne analyse skal fremvise eksisterende performance for at vurdere, hvilke underdiscipliner af SEO som særligt vil give mening at arbejde aktivt med.

Tip #2: Potentialeudregning

Udover en indledende analyse vil det altid være en god ide, at bede SEO eksperten om en potentialeudregning. Denne skal fremvise præcis, hvorvidt det faktisk kan betale sig at arbejde med SEO for den pågældende branche. Analysen kan enten laves på tværs af hel branchen eller præcis på de søgeord, som der arbejdes med.

Tip #3: Vær kritisk overfor analysen

Både den indledende analyse og potentialeudregningen skal du kritisk gennemgå for at vurdere niveauet. At stille sig kritisk overfor for analysen giver fundament for en snak omkring udførelsen, som både kan fungere som indsigtsværktøj – hvor god er SEO eksperten – samt sætte fundament for dine forventninger til samarbejdet.

Tip #4: Gå i detaljer med budgettet

Når du bliver præsenteret for budgettet, så gå i detaljer med sammensætningen af dette. Det vigtigste element er ofte, hvorledes sammensætning imellem de forskellige SEO discipliner er fastsat (f.eks. fordelingen imellem indhold, autoritet, adfærd og teknik).

Uagtet hvor stort budgettet er, så har det ofte ikke den optimale størrelse, og herved skal der forekomme en prioritering imellem disciplinerne.  Hvordan er denne opdeling fundet sted? Hvordan hænger denne opdeling sammen med de ROI betragtninger I som virksomhed normalt arbejder med?

Tip #5: Få indsigt i virksomheden

De indledende snakke skal ikke stå alene, da disse ofte sker i kedelige mødelokaler og ikke i SEO ekspertens vante omgivelser. At få et kig indenfor – f.eks. igennem en Walk The Talk – hvor man kigger SEO eksperten over skulderen, er ofte mere værdiskabende end cases o.lign.

Tip #6: Kend din SEO ekspert

Ofte vil der være andre folk tilknyttet salgsprocessen, end dem der faktisk står for selve udførelsen.

Spørg herudover direkte ind til, hvorfor lige præcis denne SEO ekspert skal stå for arbejdet. Det er selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, at der fra SEO ekspert til SEO ekspert er forskellige erfaringsniveauer og interesseområder.

Tip #7: Cases

Generelle cases kan du sjældent bruges til særlig meget, men derimod cases for præcis de folk der skal arbejde med din hjemme, kan du få meget ud af.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *